Resultaten die je kunt verwachten:

In deze training leer je allereerst om een analyse te maken van je groep. Je leert onder water te kijken en de onderlinge verhoudingen in beeld te brengen. Op basis van deze analyse ga je interventies toepassen waarmee je de onderlinge verhoudingen positief beïnvloedt. Met als resultaat een klas waar kinderen respectvol met elkaar omgaan, luisteren naar elkaar en kunnen gaan met verschillen. 

Deze training is niet zomaar een cursus, het is echt een investering in jouw professionele ontwikkeling. Je gaat anders leren kijken naar groepen en groepsdynamiek.